Kontakt

CK Slovakia PLUS
Mgr. Slavomír Straka
Fričkovce 40
086 42 Hertník

Telefón: 0908 124 615 (zo zahraničia: 00421 - 908 124 615) - Orange
0904 632 119 (zo zahraničia: 00421 - 904 632 119) - O2

Web: www.slovakiaplus.sk
E-mail: ck@slovakiaplus.sk

IČO: 43143865
DIČ: 1048095455

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0451220424 / 0900
IBAN: SK2209000000000451220424
SWIFT/BIC: GIBASKBX

CK Slovakia PLUS je zapísaná v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Bardejove pod číslom 760-11681 a poistená proti úpadku v poisťovni Union.