Ako si objednať poznávací zájazd?

Pozorne si prečítajte naše zmluvné podmienky!

Ako si objednať zájazd? Jednou z týchto 3 možností:

1. On-line, kliknutím na tlačidlo "Rezervovať" (pri každom zájazde v tabuľke) a následne vyplnením krátkeho formulára
2. Telefonicky na čísle 0908 124 615
3. Zaslaním e-mailu s Vašou požiadavkou na ck@slovakiaplus.sk

Po prijatí Vašej nezáväznej objednávky Vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať. Pošlete nám osobné údaje o každom cestujúcom (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo a platnosť cestovného dokladu). Obdržíte zmluvu, ktorú je treba podpísať a doručiť späť na našu adresu: CK Slovakia PLUS, Mgr. Slavomír Straka, Fričkovce 40, 086 42 Hertník.

Pri uzavretí zmluvy je potrebné zaplatiť za zájazd sumu podľa čl. II Cena, zmena ceny a platobné podmienky našich Všeobecných zmluvných podmienok na číslo účtu 2001554768/8330, IBAN: SK4783300000002001554768 (Fio banka, a. s.) bankovým prevodom, vkladom alebo poštovou poukážkou. Ak nebudete platiť z Fio banky, pre urýchlenie nám pošlite hneď po úhrade doklad o zaplatení (e-mailom), pretože prevod z inej banky môže trvať aj niekoľko dní. Obdržíte od nás všetky podklady potrebné na zájazd, všeobecné informácie a písomné pokyny.

Nezabudnite na cestovný doklad! Akceptovaný je buď občiansky preukaz alebo cestovný pas - POZOR NA PLATNOSŤ!