Cestovné poistenie

Cestovná kancelária Slovakia PLUS je splnomocnená poisťovateľom Union poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava na uzatváranie poistných zmlúv, inkasovanie poistného z týchto poistných zmlúv a na všetky ďalšie úkony spojené s uzatváraním poistenia.

Ponúkame Vám 4 druhy cestovného poistenia:

1. Poistenie účastníkov zahraničných zájazdov
2. Poistenie účastníkov domácich zájazdov
3. Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby*
4. Komplexné cestovné poistenie (s možnosťou poistenia storna objednanej služby)*

* poistenia je možné zakúpiť aj samostatne (bez zájazdu)

Rezervujte si poistenie tu. Uveďte druh poistenia, meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, dátum poistenia (od-do), miesto pobytu v zahraničí.

Výhody cestovného poistenia:

• možnosť dojednania poistenia inou osobou ako je poistený
• voliteľný rozsah poistenia (klient si volí, ktoré riziká si poistí)
• zvýhodnené sadzby poistného (pre rodiny, kolektívy osôb, držitelia kariet EURO<26, GO<26, ISIC, ITIC, poistenci UZP)
• voliteľná územná platnosť poistenia
• poistenie klientov, ktorí sa rekreačne alebo organizovane venujú športovým disciplínam
• poistenie klientov, ktorí budú v zahraničí manuálne pracovať