Poistenie pre prípad úpadku CK Slovakia PLUS

Cestovná kancelária Slovakia PLUS je poistená pre prípad úpadku v zmysle Zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 170/2018 Z.z. v poisťovni Union.

Čo to pre Vás znamená?

Ak si u nás zakúpite zájazd, nikdy o svoje peniaze neprídete! V prípade úpadku našej CK Vám vzniká právo na vrátenie peňazí od poisťovne Union:

a) keď Vám neposkytneme dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) keď Vám nevrátime zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

c) keď Vám nevrátime rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

... Vaše peniaze sú vždy v bezpečí!

Overte si to aj v poisťovni Union!


► Doklad o poistení:

Garančný list UNION